Registerbeskrivning

1. Registeransvarig
Pohjanmaan Tehtaanmyymälä
Kurikka Kaluste Oy
FO-nummer: 0915785-6
Kalustekatu 6
61300 KURIKKA
Tel: 0201 450 529

2. Registerärenden / kontaktperson
Sami Viitala
Kalustekatu 6
61300 KURIKKA
Du kan fråga mer om dataskydd och behandling av personuppgifter via e-post:
tehtaanmyymala(at)pohjanmaan.fi.

3. Registrets namn
Pohjanmaan Tehtaanmyymälä kundregister

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter (syfte med registret)
De personuppgifter som lagras i kontaktinformationsregistret för Pohjanmaantehtaanmyymälä används enligt följande:
1. hantering av kundrelationer och kontakter
2. leverans och hantering av beställningar
3. för att förbättra vår service
4. förebyggande av missbruk
5. för riktade marknadsföring (med kundens tillstånd)
6. för andra onlinetjänster som statistik och analys
Bearbetningen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och för att utöva våra legitima intressen

5. Registrets datainnehåll
Följande information lagras i registret:
– Kundidentifieringsdata, socialskyddssignum för att identifiera kunden när avtalet ingås.
– Kontaktinformation som adress, e-postadress och telefonnummer.
– Leveransinformation, såsom vald leveransmetod och leveransadress.
– Identifieringsuppgifter om företaget, såsom affärs-ID och kontaktuppgifter för den person som är ansvarig för betalning av faktura.
– Köphistorik, t.ex. beställda produkter och deras prisinformation.

6. Regelbundna informationskällor
Information som tillhandahålls av kunden i samband med köptransaktionen eller i samband med registrering. Information kan också samlas in från Suomen Asiakastieto Oy för att kontrollera kundens solvens vid en avbetalningstransaktion eller betalning via faktura.

7. Överlåtning av regelbundna uppgifter
Vi tillhandahåller nödvändig kundinformation till tredje part för att garantera leverans och för marknadsföring. Din information kommer också att vidarebefordras till långivaren i samband med kreditbeslutet. Vid behov ger vi också information till myndigheterna. Vi meddelar alltid kunden om förfrågningar om information om detta är tillåtet enligt lag. Informationen kommer att vidarebefordras till följande tredje parter:
• Vid beställning av leveransprodukter till leverantörer.
• Logistik- och transporttjänstleverantörer för produktleverans.
• Till betalningsförmedlaren när du betalar med ett betalkort
• Till långivaren när kunden väljer kreditföretagets faktura eller avbetalning som betalningsmetod
• För fakturahandlare när Pohjanmaantehtaanmyymäläs egen faktura väljs som betalningsmetod
• För bokföringsbyrån
• Till inkassoföretaget när fakturor förfaller och går till inkasso
• Information kan lämnas ut till andra företag som tillhör samma grupp, t.ex. för marknadsföringsändamål.
• För analys- och statistikpartners
• För e-postmarknadsföringspartners om kunden har tillåtit ett nyhetsbrev.
• Till en SMS-partner när det är tillåtet att skicka textmeddelanden.

8. Överföring av data utanför EU eller EES
Kundregisteruppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller EES utan kundens samtycke.

9. Datalagringsperiod och radering av data
Vi behåller din personliga information under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta registerutdrag. Dessutom kan uppgifterna förvaras längre om detta nödvändigt för att uppfylla lagliga skyldigheter, såsom redovisnings- och konsumenthandelsansvar, och för att visa att de uppfylls korrekt. För viss information föreskrivs i lagstiftningen skyldigheter för längre lagring av information, t.ex. för följande ändamål:
• Redovisningslagen definierar längre lagringsperioder för information, oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller inte.
• För att uppfylla ansvar gentemot konsumenthandel
• Systemlogginformation samlas in och lagras enligt lag för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla laglig och säker online-handel till våra kunder
• Att göra lämpliga säkerhetskopior av handelsdatabaser och system för att säkra data, korrigera fel och säkerställa datasäkerhet och kontinuitet
På kundens begäran kan personuppgifter om honom raderas från registret.

10. Principer för skydd av registret
Personlig information behandlas konfidentiellt. All data skyddas av en brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder mot obehörig åtkomst och oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande, överföring eller annan olaglig behandling av uppgifterna. Inom företaget används registret endast av personer vars arbetsbeskrivning inkluderar laglig användning och som har ett personligt användarnamn och lösenord för användning. Användaren är också bunden av tystnadsplikt. Tillgång till registret beviljas och övervakas av den person som ansvarar för registerärenden.

11. Rätt till prövning, ändring och förbud
Kunden har rätt att få registreringsinformation om sig själv. Kontroll och ändringar av kontaktinformation görs genom att kontakta Pohjanmaantehtaanmyymälä direkt på tehtaanmyymala(at)pohjanmaan.fi. Kunden har rätt att förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för direktannonsering och annan marknadsföring, samt att korrigera eller radera sina egna uppgifter från registret.

12. Ändring av sekretesspolicyn
På grund av ändringar i lagstiftning och utveckling av ednsamma förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. På den här sidan hittar du alltid en giltig sekretesspolicy. Genom att använda tjänsten godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor har du inte rätt att använda tjänsten.

13. Rätt till överklagan
Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. I Finland är denna myndighet dataskyddsombudsmannen.

Cookies (webbkakor)
En Cookie är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens dator. Cookies innehåller unika identifierare som kan användas för att identifiera användare. Vi använder cookies på vår webbplats för att garantera våra kunder en bättre användarupplevelse och för att underlätta användningen av tjänsterna. Cookies berättar för oss hur en kund använder våra sidor. Användaren kan inte identifieras av enbart cookies. Vi kan använda denna information för att förbättra våra tjänster såväl som våra webbplatser och för att analysera besökarnas beteende. Att blockera användningen av cookies kan påverka / begränsa kundens användarupplevelser på vår webbplats. Om du vill kan du inaktivera cookies i webbläsarinställningarna.